Powder-Trans är ett av Nordens största företag inom pulvertransporter. Vi verkar i de nordiska och baltiska länderna samt i Ryssland och Centraleuropa.

Tjänster

feature one

Transporter

Vi erbjuder kunderna en övergripande transporttjänst inom pulvertransport från planering, förberedelser och genomförande till rapportering.

feature two

Materialhantering och lagring

Om kunden saknar egna silor eller lagerutrymmen kan Powder-Trans erbjuda en lösning. Företaget tar emot och lagrar produkten.

feature three

Uppföljning och rapportering

Alla våra transporter följs upp med hjälp av vårt skräddarsydda datasystem.

Samarbetspartners

logo one
Powder-Trans och svenska AkkaFrakt har tillsammans skapat BulkTEAM, som omfattar Powder-Trans svenska dotterbolag och AkkaFrakts Bulk-affärsområde.