post

Powder-Trans on yhteistyössä Finnsementin kanssa kehittänyt tilausten käsittelyn automatisointia. Finnsementin käyttämän tilausjärjestelmän SemNetin ja Powder-Transin ERP-järjestelmän LogiPlanin välinen integraatiotyö on saatu valmiiksi ja tilaukset siirtyvät nyt automaattisesti SemNetistä LogiPlaniin. Integrointi on ensimmäinen laatuaan.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaan tilatessa Finnsementin tilausjärjestelmän SemNetin kautta kuorman, siirtyy tilaus ajojärjestelijän hyväksynnän myötä suoraan Powder-Transin toiminnanohjausjärjestelmään ja tätä kautta ajoneuvon tietokoneelle. Kuljettaja näkee Finnsementin asiakkaan tilaukselle syöttämät tiedot ja tilausnumeron, jolla oikea kuorma saadaan lastattua Finnsementin terminaalilta ja toimitettua perille asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätiedoissa asiakas voi antaa tarkempia ohjeita esim. siilon numerosta, porttikoodeista tms.
Aiemmin on ajojäjestelijä manuaalisesti luonut SemNetin kautta saamiensa tietojen perusteella tilauksen Logiplaniin ja lähettänyt sen sieltä ajoneuvolle. Integraation myötä kaikki on automaattista. Näin myös virheiden mahdollisuus tilauksien tiedoissa pienenee.
Kun kuljettaja on purkanut kuorman näkyy tilaus myös SemNetissä tilassa ”Toimitettu”.