post

Kippaavat ajoneuvot

Täysperävaunuyhdistelmää käytetään kuormien meno-paluukuljetuksiin Pohjoismaiden alueella.

Tilavuus: 72–96 m3, Pituus: 18,75–25,25 m.

Puoliperävaunuyhdistelmää käytetään kuormien meno-paluukuljetuksiin Pohjoismaiden, Baltian ja Keski-Euroopan alueella. Tilavuus: 66 m3.

Jumbopuoliperävaunuyhdistelmää käytetään erikoiskevyiden tuotteiden kuljetukseen. Tilavuus: 91 m3.

post

Laatusertifikaatit

Toimintamme on auditoitu SQAS-järjestelmän mukaisesti.

ISO 39001 -sertifikaatti on tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kiinnittää huomiota yrityksen liikenneturvallisuuteen. Suomessa tätä sertifikaattia saa käyttää ainoastaan muutama yritys.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on sertifiointi, joka asettaa kansainväliset vaatimukset laadunhallintaan.

ISO 14001 -sertifikaatti taas on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jossa panostetaan organisaatioiden ympäristönsuojelunsa tasoon sekä ympäristöasioiden hyvään hoitoon.

 

post

Kuljettajien koulutus

Powder-Trans panostaa työturvallisuuteen ja kouluttaa kattavasti omat kuljettajansa. TTK:n luvalla koulutamme omille kuljettajillemme työturvallisuuskortin, joka on pakollinen lisäkoulutus jokaiselle kuljettajallemme, sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin luvalla EU-direktiivin vaatimat kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Myös ajotapa- , ennakoiva ajo-, ajotapaseuranta- ja jauhekuljetuskoulutus kuuluvat yrityksemme koulutusohjelmaan. Suurin osa kuljettajista on suorittanut myös ensiapukurssin. Koulutukset koskevat myös sopimusliikennöitsijöitä.

Olemme laatineet myös liikenneturvallisuuden johtamisen suunnitelman, joka perustuu ISO 39001-standardiin. Suunnitelmaan kuuluvat yrityksen turvallisuustason arviointi sekä liikenneturvallisuuden päämäärät, niihin liittyvät vastuut, riskianalyysi, toimintaohjelma ja tiedottaminen.

Myös lastaus- ja purkupaikkoihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen, ja niistä tehdään riskikartoitukset.

post

Seuranta ja raportointi

Kaikkia kuljetuksiamme seurataan räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Ainutlaatuisella järjestelmällä voidaan tehokkaasti suunnitella, ohjata ja seurata sekä ajoneuvoja että henkilöiden suoritteita. Järjestelmä rekisteröi jokaisen työvaiheen. Kuljetettava tuote saadaan perille sovitusti oikeaan aikaan ja paikkaan. Palveluun kuuluu myös  integrointi asiakkaan tietojärjestelmien kanssa.

Tavarankäsittely ja varastointi

Powder Trans

Jos valmistajalla ei ole omia siiloja tai säilytystiloja, Powder-Trans voi vastaanottaa ja varastoida tuotteen. Powder-Trans hoitaa mielellään myös bulkkauksen, jolla tarkoitetaan kuljetettavan tuotteen siirtämistä säkeistä kuljetuskaluston säiliöihin perille toimitettavaksi.

 

post

Kuljetukset

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista jauhekuljetusalan palvelua kuljetusten suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta aina jälkitoimenpiteisiin asti sisältäen myös vaarallisten aineiden ADR-kuljetukset. Kuljettajamme ovat koulutettuja ja kielitaitoisia ammattilaisia.

Hyödynnämme nykyaikaisimpia tietojärjestelmiä korkean laadun ja tehokkaiden kuljetusten varmistamiseksi toiminnan kaikissa vaiheissa. Asiakas saa aina puhtausvaatimukset täyttävän kuljetuksen, sillä kaluston säiliöt puhdistetaan vaatimusten mukaan lastien jäljiltä.

Kuljetuksen valmistelu aloitetaan tekemällä tarvekartoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Powder-Trans laatii asiakkaan tarpeita ja kuljetuksen erityispiirteitä vastaavan tarjouksen. Kun sopimus on solmittu, asiakkaallemme määritelty henkilökohtainen ajojärjestelijä vastaa tilausten toimittamisesta sopimuksen mukaan.

Hoidamme laitteiden puhdistuksen, kuorman lastaamisen, kuljetuksen ja purkamisen. Tieto kuorman saapumisesta perille siirtyy automaattisesti jälkiraportointiin ja laskutukseen.