post

Altapurkavien ajoneuvojen kevyt rakenne mahdollistaa suurempien kuormien kuljetuksen tietyille tuotteille.