post

Laatusertifikaatit

Toimintamme on auditoitu SQAS-järjestelmän mukaisesti.

ISO 39001 -sertifikaatti on tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kiinnittää huomiota yrityksen liikenneturvallisuuteen. Suomessa tätä sertifikaattia saa käyttää ainoastaan muutama yritys.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on sertifiointi, joka asettaa kansainväliset vaatimukset laadunhallintaan.

ISO 14001 -sertifikaatti taas on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jossa panostetaan organisaatioiden ympäristönsuojelunsa tasoon sekä ympäristöasioiden hyvään hoitoon.

 

post

Kuljettajien koulutus

Powder-Trans panostaa työturvallisuuteen ja kouluttaa kattavasti omat kuljettajansa. TTK:n luvalla koulutamme omille kuljettajillemme työturvallisuuskortin, joka on pakollinen lisäkoulutus jokaiselle kuljettajallemme, sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin luvalla EU-direktiivin vaatimat kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Myös ajotapa- , ennakoiva ajo-, ajotapaseuranta- ja jauhekuljetuskoulutus kuuluvat yrityksemme koulutusohjelmaan. Suurin osa kuljettajista on suorittanut myös ensiapukurssin. Koulutukset koskevat myös sopimusliikennöitsijöitä.

Olemme laatineet myös liikenneturvallisuuden johtamisen suunnitelman, joka perustuu ISO 39001-standardiin. Suunnitelmaan kuuluvat yrityksen turvallisuustason arviointi sekä liikenneturvallisuuden päämäärät, niihin liittyvät vastuut, riskianalyysi, toimintaohjelma ja tiedottaminen.

Myös lastaus- ja purkupaikkoihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen, ja niistä tehdään riskikartoitukset.