post

Transport Logistik

Välkomna på SITEs advelning UP24

Yrkeschaufförernas vardag kommer på TV med nya avsnitt

Nu startar redan den femte säsongen av inhemska real-tv programmet “Ammattina Sankari” (Yrkes hjältar) där man kunnat följa upp lastbilschaufförernas vardag. Den nya säsongen bjuder på intressanta uppdrag i lastbilschaufförernas arbete. Nya säsongen börjar på finska TV6 lördagen 4.11.2017 kl.18.30

post

Digitalisering av beställningskedjan mellan Finnsementti och Powder-Trans

Powder-Trans har I samarbete med Finnsementti utvecklat ett digitaliserat system för hantering av beställningar. Integrationen av Finnsementtis SemNet-portal och Powder-Trans ERP-system Logiplan har blivit slutfört och beställningarna går nu automatiskt från SemNet till Logiplan. Denna typ av samarbete mellan två portaler är det första av sitt slag.
I praktiken innebär detta, att då kunden lägger in en beställning I SemNet, går denna automatiskt till Logiplan, varefter den kvitteras av transportledaren och skickas vidare till fordonsdatorn.
Chauffören får då direkt den information och det referensnummer som krävs för att lasta från Finncements terminaler. Som tilläggsinformation kan kunden mata in mer specifika instruktioner gällande leveransen, t.ex silonummer, portkoder osv.
Tidigare har transportledaren manuellt skapat en körorder I Logiplan på basis av den information, som funnits I SemNet och därefter skickat den till fordonet.
Tack vare det nya systemet är allt automatiskt. Således minskar även risken för fel information I beställningsinformationen.
Då chaufförern slutfört leveransen, syns beställningen med status “levererad” I SemNet.

post

Artikeln om bulktransporter i Dagens Industri

Läs artikeln om bulktransporter i Dagens Industri i linken nedan:

lastat.se

post

Stanna, Titta och Vinka

Trafiksäkerhetsdag i Lundo Loukinaisten skola. Den 2.9.2016 har vi haft Volvos Stanna, Titta och Vinka kampanj för årskurs 1-6.

DSC_1201 DSC_1203 DSC_1187 DSC_1166 Pysähdä_Katso ja Vilkuta