post

Powder-Trans har I samarbete med Finnsementti utvecklat ett digitaliserat system för hantering av beställningar. Integrationen av Finnsementtis SemNet-portal och Powder-Trans ERP-system Logiplan har blivit slutfört och beställningarna går nu automatiskt från SemNet till Logiplan. Denna typ av samarbete mellan två portaler är det första av sitt slag.
I praktiken innebär detta, att då kunden lägger in en beställning I SemNet, går denna automatiskt till Logiplan, varefter den kvitteras av transportledaren och skickas vidare till fordonsdatorn.
Chauffören får då direkt den information och det referensnummer som krävs för att lasta från Finncements terminaler. Som tilläggsinformation kan kunden mata in mer specifika instruktioner gällande leveransen, t.ex silonummer, portkoder osv.
Tidigare har transportledaren manuellt skapat en körorder I Logiplan på basis av den information, som funnits I SemNet och därefter skickat den till fordonet.
Tack vare det nya systemet är allt automatiskt. Således minskar även risken för fel information I beställningsinformationen.
Då chaufförern slutfört leveransen, syns beställningen med status “levererad” I SemNet.