post

Vår verksamhet har auditerats enligt SQAS-systemet.

Standarden ISO 39001 är ett säkerhetsledningssystem för vägtrafik och fäster uppmärksamhet vid trafiksäkerheten inom företaget. I Finland är det endast några företag som får använda detta certifikat.

ISO 9001-kvalitetssystemet är en certifiering som definierar internationella krav på kvalitetssäkringen.

ISO 14001 är världens mest kända modell för miljöledning, där man satsar på organisationernas miljöskyddsnivå samt en god hantering av miljöfrågor.