Mest omfattande fordonspark

Alla våra fordonskombinationer har byggts och utrustats för transport av produkter i granulat- och pulverform. Vår fordonspark med över 70 fordonskombinationer har den modernaste utrustningsnivån på marknaden.

Fordonsparkens kapacitet och antalet fordon anpassas alltid efter situationen och behov. De tekniska egenskaperna hos fordonsparken gör det möjligt att maximera laststorleken.

Vi kör med tre olika fordonstyper, varav Powder-Trans väljer de fordon som lämpar sig bäst för kundens behov. Powder-Trans har omfattande kännedom om kraven i olika länder som beaktas i valet av fordon.

Största tillåtna totala massor och längder för transporter i olika länder:

Maximala massor:

Finland 76 t

Sverige 64 t

Danmark 56 t (På vissa rutter, t.ex. på huvudvägar med modulkombination 60 t)

Norge 50 t (På vissa rutter, t.ex. på huvudvägar med modulkombination 60 t)

Övriga EU-länder 40 t

Maximala längder:

Finland 25,25 m

Sverige 25,25 m

Danmark 18,75 m

Norge 19,5 m

Inom det övriga EU-området är standard 18,75 m.

Powder-Trans fordonspark uppfyller EU:s transportkrav och alla tankar är tryckbesiktigade.


post

Tippande tankar

Släpvagnskombinationer används för tur-och-returtransporter av olika laster i Norden. Volym:…

post

Liggande tankar

Den lätta konstruktionen av liggande tankar  fordon gör det möjligt…

post

Växelflaksfordon

Växelflaksfordon används för transport av siloer och övriga transporter.