On time delivery 100 %

Powder-Trans är ett finländskt familjeföretag som grundades 1972 och det är ett av de största företagen inom pulvertransport i Norden. Vår huvudsakliga marknad är de nordiska och baltiska länderna, och dessutom utför vi transporter till Ryssland och centraleuropeiska länder. Tack vare vår långa erfarenhet och ständigt moderniserade utrustning kan vi möta de mest krävande transportbehov av produkter i granulat- och pulverform.

BulkTEAM är vårt konsernbolag i Sverige. Via företaget kan vi erbjuda omfattande helheter i Norden.

Vår professionella och utbildade personal levererar lasten enligt överenskommen tidtabell. Transportflottan omfattar mer än 70 egna fordonskombinationer och ett heltäckande nät av underleverantörer. Det gör att vi kan sköta leveranserna smidigt även när det är som mest bråttom.

En nöjd kund för oss är en hederssak. Vi uppfyller även önskemål som inte andra kan lösa. Vi håller oss uppdaterade och utvecklar ständigt våra tjänster för att kunna erbjuda kunderna en så väl fungerande och effektiv transportkedja som möjligt.

Ring eller mejla, så berättar vi gärna mer om våra tjänster!