Powder Trans

Om tillverkaren saknar egna siloer eller lagerutrymmen kan Powder-Trans motta och lagra materialet. Powder-Trans sköter gärna även bulkning, vilket avser att den transporterade produkten överförs från säckar till bilens tankar för vidare leverans.