post

Toimintamme on auditoitu SQAS-järjestelmän mukaisesti.

ISO 39001 -sertifikaatti on tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kiinnittää huomiota yrityksen liikenneturvallisuuteen. Suomessa tätä sertifikaattia saa käyttää ainoastaan muutama yritys.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on sertifiointi, joka asettaa kansainväliset vaatimukset laadunhallintaan.

ISO 14001 -sertifikaatti taas on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jossa panostetaan organisaatioiden ympäristönsuojelunsa tasoon sekä ympäristöasioiden hyvään hoitoon.